Verzending

LEVERING EN BETALING

1. De verzending van de bestelling vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Alle bestellingen worden, indien mogelijk, verzekerd verzonden. In de regel worden bestellingen binnen 3 werkdagen geleverd. Indien de koper niet aanwezig is ten tijde van de aflevering, wordt de zending de volgende werkdag nogmaals aangeboden of op een afhaalpunt bezorgd waar het door koper afgehaald kan worden.

3. Levertijden zijn vrijblijvend en worden bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak op schadevergoeding en geeft geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden of korting.

4. Indien een leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en verkoper in gebreke is, op welke wijze dan ook, heeft koper niet het recht om nakoming te vorderen; hij heeft in dat geval slechts het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en hij heeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.

5. De koper is er zelf verantwoordelijk voor dat de bestelling afgeleverd kan worden. De koper dient er dus zelf zorg voor te dragen dat er iemand op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien het niet mogelijk was om de bestelling af te leveren, eventueel na meerdere afleveringspogingen of afhaalmogelijkheden op een afhaalpunt, wordt de bestelling teruggestuurd naar Fetched. Indien de koper de bestelling dan wederom wil laten verzenden, behoudt Fetched zich het recht voor om daarvoor (nogmaals) transportkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in het overige van dit artikel. De extra kosten dienen dan vooraf voldaan te worden. Indien de koper de zending wil annuleren, zal Fetched een creditnota aanmaken onder aftrek van de transport- en retourkosten.

6. Fetched bezorgt uitsluitend in Nederland en België. Verzendkosten worden per bestelling berekend en verrekend. Binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) en België bezorgt Fetched bij bestelbedragen vanaf € 100,- (excl. btw) GRATIS, uitgezonderd kosten voor rembours.

7. Bij het verzenden van een bestelling is vooruitbetaling verschuldigd.

8. Bij het ophalen in Tilburg, of op een vooraf afgesproken evenement, kan er vooruit of op het moment van ophalen worden afgerekend.

9. In geval van vooruitbetaling wordt de bestelling verstuurd na ontvangst van de betaling. Dit kan 1 tot 2 dagen duren. De bestelling wordt 7 dagen gereserveerd. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt de bestelling zonder tegenbericht geannuleerd. Een eventuele betaling na 7 dagen wordt teruggestort op de rekening van de koper en/ of in overleg verrekend.

10. Vooruitbetalingen middels overboeking dienen te geschieden onder vermelding van de naam van de koper en het betreffende ordernummer, op rekening van: Fetched. BANK: ING IBAN:  NL09INGB0006104941 . LAND: NEDERLAND. Zodra de betaling door Fetched is ontvangen, wordt de bestelling behandeld en verstuurd.

11. Indien het totaalbedrag van de bestelling door het niet kunnen leveren van een product onder het francobedrag uitkomt, zal de koper daarvan telefonisch of per email in kennis worden gesteld en de kans krijgen de bestelling aan te vullen om zodoende weer boven het francobedrag uit te komen of om het restant van de bestelling te annuleren. Uiteraard wordt in het laatste geval het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op de rekening van koper teruggestort.

12. Fetched is gerechtigd een toeslag op de transportkosten aan de koper in rekening te brengen voor transport naar de Waddeneilanden.